Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Δικαιοσύνη

Ολόκληρη η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Δικαιοσύνη – Οι παθογένειες, η μέτρια αξιοπιστία και η ψήφος εμπιστοσύνης για τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις

Ολόκληρη η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Δικαιοσύνη – Οι παθογένειες, η μέτρια αξιοπιστία και η ψήφος εμπιστοσύνης για τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις

Οι ρυθμοί απονομής της Δικαιοσύνης (601 ημέρες το 2018 στα Διοικητικά ) όσο και ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων και άλλες “βραδύτητες” συγκροτούν ένα προβληματικό κεφάλαιο αποδοτικότητας - “Θετική για τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε” λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης