Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021

Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης

ΝΣΚ: Στοπ στον έλεγχο δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πέραν της πενταετίας

ΝΣΚ: Στοπ στον έλεγχο δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πέραν της πενταετίας

Με μία  γνωμοδότηση «πονοκέφαλο» για τις Ελεγκτικές Αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  λέει «στοπ» στον  έλεγχο  δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου για χρόνο μεγαλύτερο της πενταετίας από το τέλος του έτους υποβολής της δήλωσης. Και μάλιστα σημειώνει ότι πρέπει να ανακληθούν από τη Διοίκηση όλες οι  σχετικές εντολές ελέγχου που εκτείνεται πέραν αυτού του διαστήματος. […]