Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

Ελένη Τζουνάκου

Ελένη Τζουνάκου: Η αποποίηση της κληρονομιάς

Ελένη Τζουνάκου: Η αποποίηση της κληρονομιάς

Της Ελένης Τζουνάκου* «Αυτός που πεθαίνει, με τον θάνατο του ξεπληρώνει κάθε του χρέος», έγραφε ο William Shakespeare στην «Τρικυμία», θέση την οποία δεν υιοθέτησε ο νομοθέτης του κληρονομικού δικαίου στον ΑΚ, καθώς, από τη διάταξη της 1710 § 1 ΑΚ συνάγεται ότι ο θάνατος του οφειλέτη, δεν επιφέρει, κατά κανόνα , την απόσβεση της […]