Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

Ελευθερία Κώνστα Εφέτης μέλος ΔΣ ΕνΔΕ

Δ. Φούκας – Ε. Κώνστα :  Η θέση μας για τη λειτουργία των δικαστηρίων

Δ. Φούκας – Ε. Κώνστα : Η θέση μας για τη λειτουργία των δικαστηρίων

Με θλίψη διαπιστώνουμε ότι, παρά την κρισιμότητα των στιγμών λόγω της πανδημίας, οι αρμόδιοι παράγοντες και θεσμικοί εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να εξεύρουν τρόπους για την ασφαλή και την -κατά το μέτρο του δυνατού- πλήρη λειτουργία των Δικαστηρίων.