Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022

έμμεση δωροδοκία

Νομοθετική διάταξη: Εθιμοτυπικά δώρα σε υπουργούς αξίας άνω των 200 ευρώ συνιστούν έμμεση “δωροδοκία”

Νομοθετική διάταξη: Εθιμοτυπικά δώρα σε υπουργούς αξίας άνω των 200 ευρώ συνιστούν έμμεση “δωροδοκία”

Η διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών κόβει ουσιαστικά έναν διαδεδομένο τρόπο (ενδεχόμενης) δωροδοκίας , αφού πλέον τα ακριβά δώρα θα περνούν στην κυριότητα του δημοσίου