Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022

εμπορία γυναικών

Πέντε οργανώσεις ενώνουν τις γροθιές τους για την καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών στο διαδίκτυο

Πέντε οργανώσεις ενώνουν τις γροθιές τους για την καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών στο διαδίκτυο

Η χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών που έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, λόγω του covid-19, και οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της διαδικτυακής διακίνησης ανθρώπων.