Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022

εμπράγματο δικαίωμα

Χορήγηση φορολογικής ενημερότητας χωρίς την εξόφληση οφειλών του αποκτώντος εμπραγμάτου δικαιώματος – Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται

Χορήγηση φορολογικής ενημερότητας χωρίς την εξόφληση οφειλών του αποκτώντος εμπραγμάτου δικαιώματος – Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται

Δυνατή θα είναι εφεξής η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας χωρίς την εξόφληση των οφειλών του αποκτώντος εμπραγμάτου δικαιώματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση σε περιπτώσεις διανομής ή ανταλλαγής κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίησης αυτών, δεν απαιτείται διασφάλιση, […]