Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

ένα εκατ. ευρώ

Ένα εκατ. ευρώ θα δώσει η ισπανική αστυνομία για να εξοπλισθεί με νέα γκλομπ

Ένα εκατ. ευρώ θα δώσει η ισπανική αστυνομία για να εξοπλισθεί με νέα γκλομπ

Ένα εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ, είναι το ποσόν που θα καταβάλει η Γενική Διεύθυνση της Ισπανικής Αστυνομίας κατά την επόμενη διετία για να προμηθευθεί 10.000 πτυσσόμενα γκλομπ για να ξεκινήσει η σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών που έως σήμερα χρησιμοποιούν τα όργανα της τάξης… Και προκειμένου να «αποφευχθεί η χρήση πιο επιβλαβών μέσων, αποκτώντας συνάμα καλύτερη […]