Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

ενιαίο δίκτυο βιώσιμης κινητικότητας

Το σχέδιο για νέες πεζοδρομήσεις στην Αθήνα – Αλλάζει το σύστημα στάθμευσης

Το σχέδιο για νέες πεζοδρομήσεις στην Αθήνα – Αλλάζει το σύστημα στάθμευσης

Στην Πλάκα και στο Εμπορικό Τρίγωνο θα επιτρέπονται μόνο τα Ι.Χ. των μόνιμων κατοίκων και των εξυπηρετήσεων αυτών. Θα υπάρχουν όμως κάποιες ελεύθερες δίοδοι για τα οχήματα των επισκεπτών με τον ορισμό Περιοχών Περιορισμένης Κυκλοφορίας Οχημάτων.