Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

25 δικαστικά πιστοποιητικά σε 1 μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ για όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας

25 δικαστικά πιστοποιητικά σε 1 μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ για όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας

Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας επεκτείνεται πλέον σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας και απλοποιεί πλήρως τη διαδικασία έκδοσής του για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις