Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

έννομη προστασία

Ολυμπία Αναστασοπούλου: Στην ανατολή του τρίτου αιώνα-η δικαιοσύνη αξιοί τη δική της επανάσταση

Ολυμπία Αναστασοπούλου: Στην ανατολή του τρίτου αιώνα-η δικαιοσύνη αξιοί τη δική της επανάσταση

Η «βραδυπορούσα και ασθμαίνουσα» απονομή της Δικαιοσύνης, που δυστυχώς όλο και συχνότερα απολήγει στην Αρνησιδικία, έχει ως αποτέλεσμα την επαπειλούμενη κατάρρευση του ελληνικού δικαιικού συστήματος

Ακριβή Ερμίδου: Η παρενόχληση στο χώρο εργασίας  και  οι δυνατότητες  έννομης προστασίας

Ακριβή Ερμίδου: Η παρενόχληση στο χώρο εργασίας και  οι δυνατότητες  έννομης προστασίας

Η έκταση της νομοθεσίας και η προστασία από την παρενόχληση ποικίλλει σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη. Ενώ  σε κάποιες χώρες, δεν υπάρχει νόμος για την προστασία των εργαζομένων ή τον ορισμό του τι συνιστά παρενόχληση στο χώρο εργασίας