Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

Ένωση Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών Εισαγγελέων

Ένωση Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων: Διαφωνεί με τις νέες διατάξεις για την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Ένωση Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων: Διαφωνεί με τις νέες διατάξεις για την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Οι παρατηρήσεις της για το προωθούμενο νομοσχέδιο. Σε δύο σημεία εστιάζει τη διαφωνία της. Το πρώτο αφορά την παράκαμψη της επετηρίδας στην επιλογή ανώτατων λειτουργών και το δεύτερο την αύξηση του αριθμού των υποψηφίων.

Ένωση Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών – Εισαγγελέων: Διαμαρτύρονται για την αύξηση θέσεων Προέδρων Εφετών

Ένωση Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών – Εισαγγελέων: Διαμαρτύρονται για την αύξηση θέσεων Προέδρων Εφετών

Η ΈΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ διαμαρτύρεται έντονα για την ψήφιση της διάταξης του άρθρου 38 του ν. 4640 / 30-11-2019 για θέμα που αφορά αποκλειστικά την δικαιοσύνη, χωρίς προηγουμένως να ακουστούν οι δικαστικές ενώσεις. Ειδικότερα κατά τη διάταξη αυτή αυξάνονται αναδρομικά από 01-11-2019 οι οργανικές θέσεις τον Προέδρων Εφετών κατά ογδόντα έξι (86) ενώ μειώνονται αντίστοιχα […]