Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Σε… τοίχο έπεσε ο Συνήγορος του Πολίτη: Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος αρνείται να εγγράψει κατόχους αλλοδαπών τίτλων – Δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα

Σε… τοίχο έπεσε ο Συνήγορος του Πολίτη: Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος αρνείται να εγγράψει κατόχους αλλοδαπών τίτλων – Δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα

Εισέπραξε την άρνηση της Ένωσης να εφαρμόσει τις διατάξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που θα επέτρεπαν την άσκηση του επαγγέλματος νοσηλευτή στη χώρα. Τι λέει στο πόρισμά του.