Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

επαγγελματική νόσος

Η επαγγελματική νόσος ως εργατικό ατύχημα και εκδικητική

Η επαγγελματική νόσος ως εργατικό ατύχημα και εκδικητική

— Η επαγγελματική ασθένεια αποτελεί εργατικό ατύχημα είτε όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας διαμορφώθηκαν εκτάκτως δυσμενείς συνθήκες που δεν είναι συμφυείς προς τους συνηθισμένους όρους παροχής της είτε όταν η απασχόληση του εργαζομένου εξακολούθησε, έστω και υπό κανονικές συνθήκες, μετά την εκδήλωση της νόσου, με αποτέλεσμα την επιδείνωσή της, αφού στην τελευταία περίπτωση ο εργοδότης δεν […]