Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

επέκταση των δικαστικών λειτουργιών

Πρόταση αναστολής των ασυμβίβαστων για τους δικηγόρους λόγω κρίσης

Πρόταση αναστολής των ασυμβίβαστων για τους δικηγόρους λόγω κρίσης

Δυνατότητα άσκησης άλλων δραστηριοτήτων ετοιμάζονται να ζητήσουν οι δικηγόροι, λόγω του πλήγματος που έχουν δεχθεί από τον κορονοϊό, επισημαίνοντας την ανάγκη άρσης του ασυμβίβαστου που ισχύει.