Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας