Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

επι τιμή εισαγγελέας

Παναγιώτης Στάθης: Περιποιεί τιμή ο ορισμός επι τιμή εισαγγελέα ως επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής ;

Παναγιώτης Στάθης: Περιποιεί τιμή ο ορισμός επι τιμή εισαγγελέα ως επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής ;

Η υπόθεση αφορά στην τροπολογία με την οποια κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή σύμφωνα με την οποία ως Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ορίζεται πλέον όχι μόνο εν ενεργεία Εισαγγελικός Λειτουργός αλλά και επί τιμή. Συνταξιούχος δηλαδή.