Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

επισημάνσεις

Λάμπρος Σ. Τσόγκας: Αναγκαίες επισημάνσεις στην εφαρμογή του άρθρου περί επικίνδυνης οδήγησης

Λάμπρος Σ. Τσόγκας: Αναγκαίες επισημάνσεις στην εφαρμογή του άρθρου περί επικίνδυνης οδήγησης

Το έγκλημα τυποποιείται σε δύο βάσεις. Στην πρώτη ο όρος που θεμελιώνει τη στοιχειοθέτησή του, είναι η φυσική κατάσταση του δράστη, στη δεύτερη είναι ο τρόπος με τον οποίο οδηγεί ο δράστης