Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Πότε παραγράφονται οι αξιώσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών – Η συζήτηση στο ΣτΕ

Πότε παραγράφονται οι αξιώσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών – Η συζήτηση στο ΣτΕ

 Το Ανώτατο Δικαστήριο θα κρίνει κατά πόσο οι αχρεωστήτως καταβληθέντες παροχές μπορεί να μην διεκδικούνται μέχρι τον ορίζοντα 20ετίας, σε περίπτωση έλλειψη υπαιτιότητας εκείνου που εισέπραξε τα ποσά