Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

εργασία στον καύσωνα

Εργασία με καύσωνα: Τί πρέπει να γνωρίζετε

Εργασία με καύσωνα: Τί πρέπει να γνωρίζετε

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του Σ.Ε.Π.Ε. για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ιδίως σε εργασίες χειρωνακτικές ή υπαίθριες, αλλά και σε κλειστούς χώρους με έντονη «θερμική καταπόνηση», όπως για παράδειγμα τα μεταλλουργεία.