Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

εργατοωρες

Καθυστερημένη ΚΥΑ: Χιλιάδες επιδόσεις κάθε βδομάδα, χιλιάδες εργατοώρες για …κλειστά ποινικά ακροατήρια – Ενας χαμένος φόρτος εργασίας

Καθυστερημένη ΚΥΑ: Χιλιάδες επιδόσεις κάθε βδομάδα, χιλιάδες εργατοώρες για …κλειστά ποινικά ακροατήρια – Ενας χαμένος φόρτος εργασίας

Αυτή η ατέρμονη, εξοντωτική διαδικασία, γίνεται κάθε βδομάδα γιατί απλούστατα η ΚΥΑ δεν καθορίζει ευρύτερο χρονικό διάστημα συνεπώς χιλιάδες εργατοώρες πάνε χαμένες