Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

εργαζόμενος πατέρας

Η νέα άδεια πατρότητας

Η νέα άδεια πατρότητας

Με το πρόσφατα δημοσιευθέν σχέδιο νόμου, ο νομοθέτης επιχειρεί να εισαγάγει στο εργατικό δίκαιο τον θεσμό της «άδειας πατρότητας» , συμμορφούμενος με την Ενωσιακή Οδηγία 2019/1158.