Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

ΕΣΑ

Προαιρετικό κλείσιμο των καταστημάτων προτείνει ο Ε.Σ.Α

Προαιρετικό κλείσιμο των καταστημάτων προτείνει ο Ε.Σ.Α

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε σήμερα προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων την κάτωθι επιστολή που αφορά το προαιρετικό 15 /ήμερο κλείσιμο των καταστημάτων καθώς και πρόσθετα μέτρα τα οποία έχει ήδη συζητήσει με αντίστοιχους θεσμικούς φορείς, για τη στήριξη των ΜΜΕ. “Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες […]