Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής

ΕΔΑ Αττικής: Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του

ΕΔΑ Αττικής: Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του

Θα μελετηθεί η επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.