Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Εταιρεία Ελλήνων Ψυχολόγων

Υπέρ της συνεπιμέλειας ανηλίκων και η Εταιρεία Ελλήνων Ψυχολόγων

Υπέρ της συνεπιμέλειας ανηλίκων και η Εταιρεία Ελλήνων Ψυχολόγων

Για ρήγμα στον ψυχισμό του παιδιού κάνει λόγο η Εταιρεία Ελλήνων Ψυχολόγων (ΕΛΨΕ) σχετικά με την ασύμμετρη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του, υπερθεματίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης της συνεπιμέλειας. «Οι Έλληνες ψυχολόγοι τάσσονται υπέρ της συνεπιμέλειας κατά την οποία οι γονικές ευθύνες θα είναι κοινές και αδιάσπαστες και το παιδί θα περνά ίσο […]