Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

Ηλίας  Μόσιαλος : Το lockdown θα πρέπει να έχει μικρή διάρκεια

Ηλίας Μόσιαλος : Το lockdown θα πρέπει να έχει μικρή διάρκεια

"Καλύτερα και περισσότερα στοιχεία, σαφή στρατηγική, αποφασιστικότητα, υπομονή και εύλογες παρεμβάσεις", αυτά χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη ραγδαία επιδείνωση που έχει παρουσιάσει τα τελευταία 24ωρα η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας σύμφωνα με τον Ηλία Μόσιαλο.