Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

εξ αποστάσεως οι διακοπές δικών

Νέα ΚΥΑ: Πως θα δίνονται εξ αποστάσεως οι διακοπές δικών και ποιες υπηρεσίες θα λειτουργούν

Νέα ΚΥΑ: Πως θα δίνονται εξ αποστάσεως οι διακοπές δικών και ποιες υπηρεσίες θα λειτουργούν

Με τηλεδιασκέψεις σε εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο το προηγούμενο της αναστολής διάστημα και ενημέρωση διακοπών δικών με τηλεφωνήματα απο τις γραμματείες και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου εφόσον διαθέτει, εμπλουτίζει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση την κατά περίπτωση λειτουργία των δικαστηρίων. Χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται για τα […]