Κυριακή 01 Αυγούστου 2021

έξοδο

Τι αλλάζει στην ΕΕ από την 1η Φεβρουαρίου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου

Τι αλλάζει στην ΕΕ από την 1η Φεβρουαρίου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου

To Hνωμένο Βασίλειο καθίσταται από τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2020 “τρίτη χώρα” και δεν αποτελεί πλέον Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε υλοποίηση της Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ) που συνήφθη μεταξύ των 27 υπολοίπων Κρατών Μελών και του ΗΒ, βάσει σχετικής πρόνοιας της Ευρωπαϊκής Συνθήκης (ΣΕΕ). ΗΣυμφωνία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπερψηφίστηκε από το […]