Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Ευγενία Β. Πρεβεδούρου

Ευγενία Β. Πρεβεδούρου: Η σχέση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ευγενία Β. Πρεβεδούρου: Η σχέση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η σχέση των δικαστών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας στο πλαίσιο της ιεραρχικής διάρθρωσης του δικαστικού σώματος