Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020 για την ελληνική Δικαιοσύνη: Αργή, μέτρια ανεξάρτητη, με λίγες θετικές επισημάνσεις

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020 για την ελληνική Δικαιοσύνη: Αργή, μέτρια ανεξάρτητη, με λίγες θετικές επισημάνσεις

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σαφή κίνδυνο δημιουργίας νέων συσσωρευμένων υποθέσεων, προειδοποιεί η Κομισιόν. Εντοπίζει, ωστόσο, πως την τελευταία περίοδο έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών.