Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Ευρωπαϊκό Διακστήριο

Πώς θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα η απόφαση- σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Ομόφυλα ζευγάρια και τα παιδιά τους πρέπει να αναγνωρίζονται ως οικογένεια

Πώς θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα η απόφαση- σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Ομόφυλα ζευγάρια και τα παιδιά τους πρέπει να αναγνωρίζονται ως οικογένεια

Τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να εκδίδουν τα απαιτούμενα έγγραφα και να επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση των μελών της οικογένειας.

Παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης η επιδίκαση μεγάλης χρηματικής ικανοποίησης εξαιτίας κριτικής σε βάρος πολιτικού

Παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης η επιδίκαση μεγάλης χρηματικής ικανοποίησης εξαιτίας κριτικής σε βάρος πολιτικού

Ένα δημόσιο πρόσωπο πρέπει να αποδέχεται την έντονα διατυπωμένη κριτική η οποία παρ όλη την οξύτητα της δεν παραβιάζει τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης! Το παραπάνω αποτελεί μέρος του σκεπτικού σε μία από τις τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία πρέπει να προσεγγίσουν αρκετά πολιτικά πρόσωπα στην χώρα μας που […]