Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

Σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19: Πώς εκδίδεται

Σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19: Πώς εκδίδεται

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ ή έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.