Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Τσιάρα και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για τις πολιτικές εφαρμογές του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Τσιάρα και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για τις πολιτικές εφαρμογές του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αντικείμενο της συνεργασίας αυτής είναι η επιστημονική υποστήριξη στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού και της εφαρμογής των πολιτικών του υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑΧΔΙΚ