Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation

MYTILINEOS: 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο- Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation

MYTILINEOS: 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο- Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation

Η MYTILINEOS, παρουσιάζει το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά καθώς και τα κριτήρια Διακυβέρνησης (ESG). Την ίδια ημέρα η MYTILINEOS θα παρουσιάσει τους στόχους και δεσμεύσεις της για την μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος τα επόμενα χρόνια,