Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Γεώργιος Αναστασόπουλος

Γεώργιος Αναστασόπουλος: Η εφαρμογή του κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού στην αγορά Ενέργειας

Γεώργιος Αναστασόπουλος: Η εφαρμογή του κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού στην αγορά Ενέργειας

Οι προμηθευτές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές αποτελούν υποκείμενα του κοινοτικού δικαίου του Ανταγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις τους οι οποίες ανακύπτουν από την δραστηριοποίηση τους και την σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών εντός της επικρατείας των κρατών μελών την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ρύθμιση των ενεργειακών αγορών εφαρμόζονται μεταξύ άλλων και […]