Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Γεώργιος Παπαγεωργίου: Η εφαρμογή του άρθρου 469 ΠΚ . Από την διπλή τιμώρηση στην ατιμωρησία;

Γεώργιος Παπαγεωργίου: Η εφαρμογή του άρθρου 469 ΠΚ . Από την διπλή τιμώρηση στην ατιμωρησία;

Η προστασία του Ελληνικού Δημοσίου από τους οφειλέτες του εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις και την αναζήτηση των οφειλομένων με την διοικητική διαδικασία πραγματώνεται και με την απειλή της επιβολής ποινής φυλάκισης