Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Πλαγάκος

Γεώργιος Πλαγάκος: Για την αντιμετώπιση της μη καταβολής αποδοχών των εργαζομένων μετά το ΠΔ 80/2022

Γεώργιος Πλαγάκος: Για την αντιμετώπιση της μη καταβολής αποδοχών των εργαζομένων μετά το ΠΔ 80/2022

Ορισμένες πτυχές (ποινική κύρωση και υφ’ όρον παύση της ποινικής δίωξης) του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών από τον εργοδότη στους εργαζομένους

Γεώργιος Πλαγάκος: Η δομή της δικαστικής απόφασης επί ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης

Γεώργιος Πλαγάκος: Η δομή της δικαστικής απόφασης επί ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης

Αν είναι αναγκαίο, προηγείται μία νομική σκέψη, στην οποία υπάγεται το περιεχόμενο  του λόγου της ανακοπής και έπειτα η κρίση περί του παραδεκτού και της νομικής  βασιμότητας του λόγου.

Γεώργιος Πλαγάκος: Ποινικά τμήματα στα μεγάλα δικαστήρια – Μια επιλογή που αξίζει να επανεξετασθεί

Γεώργιος Πλαγάκος: Ποινικά τμήματα στα μεγάλα δικαστήρια – Μια επιλογή που αξίζει να επανεξετασθεί

Μέρος της κακοδαιμονίας σε σχέση με τις ποινικές δίκες είναι ότι πρόκειται για παράλληλο καθήκον σε σχέση με την απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης, η οποία θεωρείται και είναι πολύ πιο κοπιώδης και χρονοβόρα ως προς τη σύνταξη των δικαστικών αποφάσεων.

Γεώργιος Πλαγάκος: Έκδοση δικαστικών αποφάσεων με ψηφιακή υπογραφή: Το επόμενο βήμα εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης

Γεώργιος Πλαγάκος: Έκδοση δικαστικών αποφάσεων με ψηφιακή υπογραφή: Το επόμενο βήμα εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης

Η έκδοση-δημοσίευση των αποφάσεων αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή η κατάργηση της εκτύπωσης και υπογραφής τους με στυλό, θα έχει ως συνέπεια τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας.

Γεώργιος Πλαγάκος: Μερικές σκέψεις για την από κοινού επιμέλεια (συνεπιμέλεια) των ανηλίκων τέκνων μετά τη διάσταση και τη λύση του γάμου των γονέων τους

Γεώργιος Πλαγάκος: Μερικές σκέψεις για την από κοινού επιμέλεια (συνεπιμέλεια) των ανηλίκων τέκνων μετά τη διάσταση και τη λύση του γάμου των γονέων τους

Του Γεώργιου Πλαγάκου, Πρόεδρο Πρωτοδίκων 1. Εισαγωγικά Αφορμή για τη σύνταξη αυτού του κειμένου αποτελεί η ειδησεογραφία των προηγούμενων ημερών σχετικά με την πρωτοβουλία νομοθέτησης εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της άσκησης της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων και από τους δύο γονείς, μετά από τη διάσπαση του εγγάμου βίου ή τη […]