Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Γεώργιος Πλαγάκος

Γεώργιος Πλαγάκος: Έκδοση δικαστικών αποφάσεων με ψηφιακή υπογραφή: Το επόμενο βήμα εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης

Γεώργιος Πλαγάκος: Έκδοση δικαστικών αποφάσεων με ψηφιακή υπογραφή: Το επόμενο βήμα εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης

Η έκδοση-δημοσίευση των αποφάσεων αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή η κατάργηση της εκτύπωσης και υπογραφής τους με στυλό, θα έχει ως συνέπεια τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας.

Γεώργιος Πλαγάκος: Μερικές σκέψεις για την από κοινού επιμέλεια (συνεπιμέλεια) των ανηλίκων τέκνων μετά τη διάσταση και τη λύση του γάμου των γονέων τους

Γεώργιος Πλαγάκος: Μερικές σκέψεις για την από κοινού επιμέλεια (συνεπιμέλεια) των ανηλίκων τέκνων μετά τη διάσταση και τη λύση του γάμου των γονέων τους

Του Γεώργιου Πλαγάκου, Πρόεδρο Πρωτοδίκων 1. Εισαγωγικά Αφορμή για τη σύνταξη αυτού του κειμένου αποτελεί η ειδησεογραφία των προηγούμενων ημερών σχετικά με την πρωτοβουλία νομοθέτησης εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της άσκησης της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων και από τους δύο γονείς, μετά από τη διάσπαση του εγγάμου βίου ή τη […]