Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

Γεράσιμος Β. Θεοδωράτος  Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω

Γεράσιμος Θεοδωράτος: … Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος …

Γεράσιμος Θεοδωράτος: … Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος …

Τραγικά συμβάντα στη ζωή του παιδιού, βιαιότητες, συγκρούσεις, πόνος … που όμως δεν ενεργοποίησαν τις δομές του Κράτους για να προστατεύσουν το παιδί αυτό … εξάλλου οι δομές, ας το παραδεχθούμε, είναι υποτυπώδεις και συνήθως ενεργοποιούνται εκ των υστέρων …