Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος Δικηγόρος

Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος: Περί Δικαιοσύνης ο λόγος…

Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος: Περί Δικαιοσύνης ο λόγος…

Η Δικαιοσύνη τείνει, με νόμους, να αυτοματοποιηθεί και δη εις βάρος της ουσιαστικής αναζήτησης της αλήθειας, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης - προωθούν και ψηφίζουν διατάξεις που τείνουν να μετατρέψουν την απονομή της Δικαιοσύνης σε μια μηχανικά αυτοματοποιημένη διαδικασία