Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

γονικη αδεια

Άδεια πατρότητας με αποδοχές το πρώτο μέτρο για το δημογραφικό

Άδεια πατρότητας με αποδοχές το πρώτο μέτρο για το δημογραφικό

Θα συνδυάζουν τις επιδοματικές πολιτικές με θεσμικά – οριζόντια μέτρα που θα προσανατολίζονται στην ισότητα των φύλων και στην εναρμόνιση οικογενειακής-επαγγελματικής ζωής, τόνισε η υφυπουργός Εργασίας κ. Συρεγγέλα