Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022

Gov.gr Wallet

Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό – Τι περιλαμβάνει η τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό – Τι περιλαμβάνει η τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθιερώνει μια σειρά από νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη.