Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

GR BRANCH EADPP

GR BRANCH EADPP : “webinar” με θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων

GR BRANCH EADPP : “webinar” με θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων

Στo διαδικτυακό σεμινάριο θα αναλυθούν θέματα όπως : τηλεργασία, τηλεκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας. Νομικά και τεχνικά ζητήματα πάνω στα ζητήματα της τηλεργασίας, καθώς ποιες είναι οι επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πεδίο αυτό.