Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022

Γραμμές Πληροφοριών

Πανελλαδικές: Ανοικτές γραμμές υποστήριξης και πληροφοριών από σήμερα

Πανελλαδικές: Ανοικτές γραμμές υποστήριξης και πληροφοριών από σήμερα

Οι γραμμές υποστήριξης στελεχώνονται από συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εξειδικευμένους υπαλλήλους σε θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και ειδικούς στην ψυχική υγεία, μέσω των κατά τόπους Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.