Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Γρηγόρης Ζ. Πεπόνης

Γρηγόρης Ζ. Πεπόνης: Ποιος νομοθετεί

Γρηγόρης Ζ. Πεπόνης: Ποιος νομοθετεί

Το δίκαιο, δεν είναι απλό άθροισμα και κοινό σύνολο κανονιστικών ρυθμίσεων. Είναι σύστημα κανόνων με εσωτερική σχέση και λογικούς συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ τους.

Γρηγόρης Ζ. Πεπόνης: Οι “επίτιμοι”

Γρηγόρης Ζ. Πεπόνης: Οι “επίτιμοι”

Το πρόβλημα που για πολλοστή φορά ανακύπτει στον δημόσιο λόγο, εάν όντως υφίσταται, ευρίσκεται, από ουσιαστική άποψη, εντός των τειχών και όχι στην εκτός αυτών «επιτιμία».