Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Ιχνηλατώντας τον Δρόμο του Μεταξιού

Ιχνηλατώντας τον δρόμο του Μεταξιού: Οι διαδρομές των αρχαίων ταξιδευτών με τα μέσα  που προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός

Ιχνηλατώντας τον δρόμο του Μεταξιού: Οι διαδρομές των αρχαίων ταξιδευτών με τα μέσα που προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός

Το "Ιχνηλατώντας τον Δρόμο του Μεταξιού" της Θωμαΐδος Παπαθανασίου-Φωτοπούλου μας ταξιδεύει στους δρόμους των αιώνων και της ανθρώπινης προσπάθειας για επικοινωνία και ζωή.