Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

ιδιοκτήτες νησιού Πάτροκλος

ΣΤΕ: «Στοπ» στην όποια πράξη αγοραπωλησίας του νησιού Πάτροκλος – Γιατί το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή των ιδιοκτητών αναγνωρίζοντάς τους ωστόσο το δικαίωμα σε αποζημίωση

ΣΤΕ: «Στοπ» στην όποια πράξη αγοραπωλησίας του νησιού Πάτροκλος – Γιατί το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή των ιδιοκτητών αναγνωρίζοντάς τους ωστόσο το δικαίωμα σε αποζημίωση

Το Δ´ Τμήμα του ΣτΕ αναγνωρίζει ως σύννομη την επέμβαση του Δημοσίου στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας επί ιδιωτικών νήσων και νησίδων που έχουν χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικές ζώνες, όσον αφορά τη σύναψη εμπράγματων και ενοχικών δικαιοπραξιών εν ζωή. Σημειώνει ωστόσο ότι δεν θίγονται οι λοιπές εξουσίες του ιδιώτη ιδιοκτήτη για χρήση και κάρπωση από τον ίδιο του ακινήτου ενώ διατηρεί το δικαίωμα αποκατάστασης ενδεχόμενης ζημίας του.