Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

Iδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων

Σπύρος Φλώρος : Iδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων

Σπύρος Φλώρος : Iδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων

Θέμα των ημερών είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία γίνεται γνωστό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων, με τις οποίες εξειδικεύονται θέματα εφαρμογής του πλαισίου μικροχρηματοδοτήσεων, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου από νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως 25.000 ευρώ.  Πλαίσιο που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία […]