Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

ηλεκτρονικά πιστοποιητικά

Άννα Κανδύλη: Δικαιοσύνη: Αφήνει (επιτέλους) πίσω την «εποχή της λάσπης»;

Άννα Κανδύλη: Δικαιοσύνη: Αφήνει (επιτέλους) πίσω την «εποχή της λάσπης»;

«Τ’ αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη» που λέει ο σοφός λαός. Κι αυτό φαίνεται πως γίνεται τον τελευταίο καιρό (ελέω κορονοϊού βέβαια) και στη δικαιοσύνη. Πιστοποιητικά που σε πρώτη φάση αφορούν κληρονομιές (περί μη δημοσίευσης Διαθήκης, περί μη αποποίησης Κληρονομιάς, περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος) και σε δεύτερη, φερεγγυότητας, θα εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά. Τα οποία […]