Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

ηλεκτρονική αίτηση

Πρωτοδικείο Πατρών: Δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολής πιστοποιητικών

Πρωτοδικείο Πατρών: Δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολής πιστοποιητικών

  Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πατρών, ενημερώνει πως μέσα από την ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πατρών δίνεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες να αιτηθούν online τα κάτωθι πιστοποιητικά: -Για το τμήμα Πτώχευσης: Μη Πτώχευσης – εκκρεμής αίτηση – πτωχευτικός συμβιβασμός (πλήρες) Μη θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης (πρώην συνδιαλλαγής) Μη θέσης σε καθεστώς ειδικής […]