Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Ηλεκτρονικη

Ηλεκτρονικά η αποστολή αποφάσεων και πρακτικών σε δικηγόρους από την Δευτέρα

Ηλεκτρονικά η αποστολή αποφάσεων και πρακτικών σε δικηγόρους από την Δευτέρα

  Με βάση το λήγοντα αριθμό του γραμματίου προείσπραξης των δικηγόρων και ανάλογα αν αυτός είναι μονός ή ζυγός ξεκίνησε από σήμερα στο Πρωτοδικείο της Αθήνας η κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων. Παράλληλα από την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου, το σύνολο των αποφάσεων θα αποστέλλεται, κατόπιν αιτήσεως των δικηγόρων, ηλεκτρονικά το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών […]

«Ψηφιακός» δικαστικός επιμελητής: Ηλεκτρονικά η επίδοση δικογράφου – Πως θα πληρώνεται

«Ψηφιακός» δικαστικός επιμελητής: Ηλεκτρονικά η επίδοση δικογράφου – Πως θα πληρώνεται

  Ο ψηφιακός δικαστικός επιμελητής που κατοχυρώθηκε με το άρθρο 122Α του ΚΠΔ είναι πλέον στη ζωή μας και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την ψήφιση του άρθρου στις 27 Μαΐου, αφού με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζεται πλέον και ο τρόπος πληρωμής των δικαστικών επιμελητών για την «ψηφιακή επίδοση». Έτσι οι σκηνές […]